Logga in

Kråkerösunds Samfällighetsförening

Hjärtligt välkomna till vår förenings hemsida!

Historia

Vattnet i bygdens brunnar var starkt påverkade av mangan och järn och även av salter.

I samband med att en kompletteringsledning till Marstrand anlades togs det kontakt med Kungälvs kommun med önskemål om att ansluta till den.Kommunen var avvisande till detta då man iavsåg att alägga en ledning för sommarvatten och därför inte kunde leverera vatten året runt.Efterhand visade det sig dock att vattnets kvalitet avsevärt försämrades av den säsongsvisa leveransen och kommunen fick intresse av vattenomsättning i ledningen året runt.,

Under tiden hade intresset för anslutning till det kommunala nätet för vatten vuxit runt Tofta och på Kråkerön. Efter ett stormöte med ca 35 intresserade fastighetsägare bildades en arbetsgrupp som fick i uppgift att fortsatt arbeta vidare med vattenförsörjningen till området. Istället för att ansluta till ledningen till Marstrand ansöktes om att få en egen anslutning på fastlandet. Ansökan beviljades av kommunen och efter mycket arbete under lång tid togs anläggningen i bruk fullt ut under 2005.

Föreningen drivs idag idiellt av en styrelse om 8 personer. Vidare har vi två revisorer och två valberedare. Tanken är att engagemanget i styrelsearbetet skall cirkulera bland delägarna.

Hemsidan

Syftet är att modernisera informationsspridningen inom föreningen samt att förenkla administrationen.

Systemet ger föreningen en komplett webbplats och innehåller bla redigerbara sidor, Medlemsregister, Händelsekalender, Nyhetsfunktion, Fakturering, Länkhantering, Dokumenthantering, SMS funktion Nyhetsbrev, Forum, Support mm.

Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.