Praktik

Vill du praktisera?

På Kravatten
kan du få hjälp att hitta en praktikplats. Många som varit sjukskrivna ett tag tycker att det bra att vara på en riktig arbetsplats, men utan de krav som kommer med en anställning. Då är det möjligt att återhämta sig i egen takt och successivt bygga upp ork och självförtroende. Praktikplatsen kan bli ett meningsfullt sammanhang där du är delaktig och bidrar med något. För många är det viktiga delar av återhämtningsprocessen. För andra är det själva jobberfarenheten som är viktig till när nytt jobb ska sökas. Det finns olika skäl till att praktisera.

Vad innebär praktik?
Det är du som bestämmer hur praktiken bör vara upplagd för att du ska få ut det du behöver. På Kravatten hjälper vi dig att utforma en tydlig praktikidé t ex hur många dagar och timmar du vill arbeta, hur lång period, var, med vilka arbetsuppgifter och vilket stöd. Sedan söker vi efter arbetsgivare som kan motsvara idén. Ofta går det bra, ibland får man kompromissa. Du kommer att få en handledare på arbetsplatsen som visar vad du ska göra och ge feedback.

Lön får du tyvärr inte när du praktiserar, utan du fortsätter att ha den ersättning som du har innan.

Hur går det till?
* Säg till Karin att du vill praktisera.

* Du får en personlig praktikcoach.

* Praktikcoachen och du utformar en "praktikidé".

* Ni kontaktar tänkbara arbetsgivare och bokar möte.

* Ni träffar arbetsgivaren och diskuterar möjligheterna att praktisera.

* Sen får du tänka och känna efter om du vill praktisera där? Arbetsgivaren gör lika så. Om båda parter är positiva så har du en praktikplats!

* Ni träffar arbetsgivaren igen och kömmer överrens om förutsättningarna och när du kan börja.

* Uppföljning sker kontinuerligt under hela praktiktiden.

Vad gör en praktikcoach?
Praktikcoachen är någon på Kravatten, som hjälper dig att utforma en praktikidé och tar kontakt med arbetsgivare. Under praktiktiden kommer praktikcoachen att följa upp hur det går för dig, vara till stöd och hjälp om det skulle uppstå några svårigheter. Även arbetsgivaren kan prata med praktikcoachen om det behövs. Praktikcoachen vet också när du behöver prata med Försäkringskassan eller andra myndigheter gällande praktiken.

Frågor?
Prata med Eva tel: 08 - 508 22 651. E-mail:eva.brusback@stockholm.se
Tillbaka