Anhörigstöd

Du som visar omsorg om någon närstående

Att hjälpa och stödja en närstående som mår dåligt och har svårt att klara vissa saker i vardagen på egen hand, kan ibland kännas ensamt och tungt. Det kan behövas stöd i olika former.

Anhörigstöd kan innebära: Enskilda samtal, vägledning och stöd i kontakt med socialtjänsten eller andra myndigheter, information om olika intresseorganisationer samt deltagande i en anhöriggrupp där det finns möjlighet att träffa andra i liknande situation. Det kostar ingenting att kontakta kommunens Anhörgstöd.

För ovanstående kontakta anhörigkonsultent Ingalill Borggren.


Syftet med gruppen är att:

· Bli sedd

· Få ett andningshål

· Träffa andra i samma eller liknande situation

· Få stöd och ge stöd

· Få information och kunskap


I en anhöriggrupp får du träffa en anhörigkonsulent och några anhöriga i liknande situation som din. Sedan våren 2011 finns redan en grupp anhöriga som träffas även i nuläget. Det finns möjlighet för dig som är intresserad att delta i pågående anhöriggrupp.

För mer information och anmälan ring "anhörigstöd":
Ingalill Borggren, Anhörigkonsulent 08 - 508 23 671


Mer information kommer.